به نام خدا

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کیهان گشت سپاهان فعالیت خود را از سال 1389 با اخذ مجوز بند (الف) ازسازمانهواپیمایی کشوری درزمینه فروش بلیط شرکتهای هواپیمایی داخلی وخارجی در کلیه مسیرهای داخلی وبه کلیه نقاط بین المللی آغازنمود.

پس از شروع درسال 1393موفق به اخذ مجوز بند (ب) از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گردیدودرزمینهبرگزاری تورهای داخلی وخارجی به فعالیت خود ادامه داد.

هم اکنون پس ازگذشت 8 سال از شروع فعالیت در زمینه های مختلف خدمات مسافرتی درحال ارائه خدمات به هم میهنان گرامی بخصوص همشهریان عزیزمان می باشیم.

امیدواریم با یاری خداوند متعال وتلاش و کوشش بتوانیم خدمات خود را از نظر کمی و کیفی ارتقاء دهیم.

خدمات ما:

-فروش بلیط داخلی درکلیه مسیرها

-فروش بلیط خارجی به تمامی نقاط

-صدوربیمه مسافرتی

-اخذ ویزا

-اجرای تورهای تخصصی در مسیرهای گرجستان ،ترکیه و....

                                                                                                    مدیر عامل

                                                                                              حسین هاشمی نژاد اردستانی